Ryttertilmelding

Aabenraa Ringridning 2024
RINGRIDER STATESTIKKERRINGRIDERFORENINGEN

Tilmelding 2024

Tilmelding:
Vi mødes lørdag den 06. juli og igen søndag den 06. juli senest kl. 11.00 på Markedspladsen til festligt optog igennem byen til Festpladsen, hvor vi i 2 dage skal dyste om rytterpræmier for over 200.000 kr.

Påklædning:
Blå/hvid ringriderhue, mørk jakke, hvide benklæder, lange mørke støvler, hvid skjorte og slips.
Tilmelding til nedenstående forridere, hvor ridekort kan købes.

Bemærk:
Ridekort til pony er GRATIS

Forridere

Regler for deltagelse

Regler for deltagelse i ringridningen:

1. Bestyrelsen leder alle festens anliggender og dens anordninger skal enhver rytter ubetinget følge. Rytterne skal møde til de annoncerede tidspunkter og deltage i festoptogene. Ingen rytter må forlade festoptogene, før disse er opløst af formanden. Under festoptogene må der ikke ryges.

2. Rytterne skal møde i blå/hvide ringriderhuer, dog er blå/hvidt overtræk til ridehjelmen tilladt, mørk jakke, hvide benklæder og lange, mørke støvler, hvid skjorte og slips.

3. Der kan være 2 ryttere til hver hest. Hingste eller ondartede heste må ikke benyttes.

4. Forriderne leder rytterne i optogene og ridebanerne og deres anordninger skal strengt følges.

5. Der må kun rides med lanser, der er malet blå/hvide. Lanserne til voksne, skal være min. 160 cm. lang. (65 cm. blå og 95 cm. hvid)Ritmesteren har i forening med rytterkomitéen, indsigelsesret mod lansens beskaffenhed, og kan kræve lansen udskiftet, med en som svarer til foreningens krav. Ringen skal tages i frisk galop, og hesten skal galopere ridebanen igennem, markeret ved hvide pæle. Der må kun vendes én gang ved hvert ridt. Ringen skal afleveres. Bedømmelsen af ovenstående og godkendelse af ringen afgøres af forrideren.

6. Bestyrelsen bestemmer, hvor mange gange og hvor længe der skal rides. Rytterne får tildelt et nummer og rider i denne rækkefølge i ridebanen. Den rytter, som i det fastansatte antal ridninger de fleste gange har taget ringen, er konge og får kongegevinsten. Er der flere end én rytter, der har taget flest ringe udskilles den bedste ved en omridning blandt disse. Piger og drenge, der ikke er fyldt 15 år ved ridningens begyndelse, rider om Ponykongeværdigheden og kan ikke deltage i ridningen om kongeværdigheden. Omridningen om kongeværdigheden ledes og dømmes af rytterkomiteen. De øvrige gevinster fordeles efter opnået antal ringe og nødvendige omridninger.

7. Ryttere, der ikke møder præcis til omridningen, kan miste retten til placering.

8. Hver forening kan anmelde en fanesektion til at deltage i faneridningen. For faneridningen gælder, at kun ryttere, der deltager i ringridningskonkurrencerne kan deltage.

9. Rytterne skal sidde forskriftsmæssigt til hest og vise hensyn overfor deres heste og øvrige deltagere under ridningen. Utilbørlig opførsel kan medføre bortvisning.

10. Rytternes deltagelse i ringriderfesterne sker på egen risiko. Amtsringriderforeningen Aabenraa er således ikke ansvarlig for skader som påføres hest eller rytter i forbindelse med arrangementerne. Det anbefales, at rytterne selv tegner de nødvendige forsikringer, dog skal enhver rytter være ansvarsforsikret.

11. Det henstilles til rytterne at ride fornuftigt gennem gaderne efter afslutningen på opmarchpladsen.

12. Ved at løse ridekort underkaster rytterne sig de ovenstående betingelser.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2002 og ændret den 6. marts 2007.

Bestyrelsen

Tilmelding til maillisten

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Hvad er ringridning?

TILMELDING RYTTERE

For en nyankommen bysborger eller tilrejsende bringes her en kort oversigt.

Sport og leg fra hesteryg er kendt siden hesten “gik i menneskets tjeneste”. Det ser ud til, at hesten i den første tid kun blev brugt som træk- og lastdyr, men o. jernalderen udviklede ridekunsten sig, og der kom specielt “gang i den”, da de vilde horder fra Asien invaderede Europa. Disse ryttere lærte os bl.a. at spille Polo og under korstogene fandt man nye tiltag, der bl.a. indgik i de såkaldte “Karrusselløb”.

Hesten var jo i hedensk tid et helligt dyr som man tilbad, så først efter Kristendommens indførelse tog man hesten med i datidens leg og optog.
“Sommer-i-by” traditionen med dans om majstangen udviklede sig med ringridning, kransen og lansen betragtedes som frugtbarhedssymboler, der markerede sommerens begyndelse. Man red til rings – eller pigeme kastede flettede kranse, der blev fanget af lansen, man kårede en Majkonge -og man “majede sig ud” i dragter og flotte kostumer. Under arangementet valgtes en “Majkonge” eller en “Pinsekæreste”.

Efterhånden fik det mere faste former med karruselridt og ringridning, og hver landsby med respekt for sig selv, arangerede optog og ringridning med folkefest.

Her i Sønderjylland afvikles hver sommer stadig over 50 sogneringriderfester og – efter 1890 – store Amtsringriderfester med op til 500 ryttere som her i Aabenra, Danmarks største. Der rides her i 2 dage om ialt 50 ringe -med 30 ringe om lørdagen og 20 ringe om søndagen. Derefter – for dem der står lige med ringantal – foregår omridninger, hvor årets konge og kronprins og prins kåres.

Her i Aabenraa rides den sidste ring med en størrelse på kun 10 millimeter!. Der er fastsatte regler og ringen skal tages i galop, ligesom rytteren skal være iført hvide benklæder, mørk jakke og blå-hvid ringriderkasket.

Nyheder 2024
Årets Ringriderfest i billeder

Årets Ringriderfest i billeder

Endnu et ringriderår er gået på hæld men det varer ikke længe før planlægningen til næste fest starter. Vi har allerede mange nye gode og spændende idéer til næste års fest, så følg med på vores facebook side samt hjemmeside , så du allerede kan begynde at glæde...

Nyheder 2024
Årets Resultater

Årets Resultater

Konger i Aabenraa 2024 Konge 2024 Jørgen Schmidt, Vollerup Kronpris 2024 Ditte Jørgensen, Dybbøl Prins 2024 Sofie Petersen, Gl. Skovbøl Ponykonge 2024 Nicolai Nielsen, Hellevad Herrer - 75 år & over 25: Jørgen Thomsen, Tørsbøl. 23: Hans Kaufmann, Tumbøl. 22:...