Amtsringriderforeningen Aabenraa holder generalforsamling

tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19:30

på Skyttegården, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa


Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab Årsregnskab omfatter 2020 + 2021 pga. COVID19 situationen.
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisorer
  • Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Aabenraa, den 30. januar 2022