BETINGELSER

Ordensregler for kræmmermarked
BOOK STADEPLADSBAGAGERUMSMARKED

Ordensreglement for Ringriderfestens kræmmermarked

Generelt

 1. Alle på Ringriderfestens Kræmmermarked er underkastet anvisninger fra Markedsansvarlige og af bestyrelsen udpegede personer.
 2. Alle stadelejere skal skilte med CVR-nummer, hvis et sådan haves.
 3. Stadepladser må ikke videresælges.
 4. Stadepladser skal være betalt senest på sidste rettidige betalingsdato. I modsat fald er Ringriderfestens Kræmmermarked berettiget til at afhænde pladsen til anden side.
 5. Annullering af foretaget stadepladsbestilling skal ske senest 14 dage før markedet. Efter dette tidspunkt sker ingen refusion af betalt stadeleje. Ved annullering mere end 14 dage før markedet, refunderes betalt stadeleje minus et ekspeditionsgebyr på kr. 300,-
 6. Bekendtgørelse om dyrskuer, markeder og lign., skal overholdes af stadelejere.
 7. Friområder og veje på markedspladsen skal holdes fri for udstillede varer, oplag m.v.

Salg

 1. Næringsmæssig handel med brugte genstande kræver, at stadelejer har bevilling hertil.

Kørsel og parkering

 1. Kørsel på markedspladsen skal begrænses mest muligt af hensyn til gæster. I markedsdagene er kørsel på markedspladsen fra kl. 10.00 til 18.00 ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Ringriderfestens Kræmmermarked.
 2. Parkering i salgsområder er ikke tilladt. Undtaget herfra er op til 1 køretøjer med direkte tilknytning til salgsfunktionen, når det sker inden for stadepladsens afgrænsning. Det er ikke tilladt at parkere i kræmmergaderne om natten, da det forhindrer eller besværliggør udrykningskøretøjers fremkommelighed og indsamling af affald tidligt om morgen.
 3. Ringriderfestens Kræmmermarked påtager sig intet ansvar for trafik- og vejrmæssige forhold, men vil forsøge at afbøde eventuelle negative virkninger heraf efter eget valg.
  Ringriderfestens Kræmmermarked står ikke for Fritrækning af bil/campingvogn under og efter markedet. Dette er kræmmerens eget ansvar. Skader som følge af fritrækning er kræmmerens eget ansvar. Ringriderfestens Kræmmermarked fralægger sig alt ansvar for skader på det fritrukne (materiel/bil).

Camping

 1. Campering, herunder overnatning, på markedspladsen er ikke tilladt. Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte stadeplads er dog tilladt, med Beredskabsmyndighedens tilladelse, fordi der er runderende hundevagter gennem natten.
 2. Ringriderfestens Kræmmermarked påtager sig intet ansvar for de udstillede og opstillede effekter.

Brand

 1. Der er anbragt håndsprøjtesæt i området for enderne af tværgader.
 2. Ringriderfestens Kræmmermarked henstiller til, at der forefindes en brugbar håndildslukker i alle boder.
 3. ”Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet” fastsat af Beredskabsstyrelsen og anden lovgivning, skal overholdes af stadelejere. Bl.a. skal der fra den enkelte salgsbod være fri adgang til gangareal udenfor. Facadelængder over 10 m skal have mindst 2 flugtveje til friområde.
 4. Der må maksimalt anvendes én tilsluttet gasflaske – max 11 kg pr. stadeplads, samt en reserveflaske uden for boden.
 5. Ved opvarmning af rum på den enkelte stadeplads (inkl. opvarmning med elvarme), skal der opsættes mindst 1 godkendt håndildslukker og 1 brandtæppe ved alle udgange til friområder.
 6. Brug af åben ild, kogeapparater (el-kogeplader undtaget), grill og lignende i og ved stadepladsen er forbudt.

Affald

 1. Affald må ikke henkastes på markedspladsen, det skal afleveres i containere.
  Genbrugeligt pap o.a. skal afleveres på genbrugsplads (se punktet ”Genbrugsplads”)
 2. I eller ved den enkelte stadeplads må der være placeret én klar affaldssæk til brug for mindre mængder restaffald.
 3. Stadepladser skal efterlades i ryddelig stand senest om tirsdagen efter festen. Alle ikke solgte effekter fra boden skal medtages.Overholdes affaldsreglerne ikke opkræves et gebyr på 500kr.

Sanktioner

 1. Overtrædelse af dette ordensreglement eller overtrædelse af beslutninger og anvisninger fra Ringriderfestens Kræmmermarked kan medføre bortvisning – om nødvendigt med politiets bistand. Ved bortvisning refunderes betalt stadeleje ikke.
 2. Ringriderfestens Kræmmermarked forbeholder sig ret til at gøre et erstatningskrav gældende ved overtrædelse af dette ordensreglement.

Ret til ændringer forbeholdes.

Download vores ordensreglement som PDF 

Nyheder 2024
Danmarks nok yngste DJ

Danmarks nok yngste DJ

Elvinsky er en musikalsk sensation ud over det sædvanlige. Selvom han kun er 12 år gammel, har han formået at fortrylle publikum i adskillige lande med sine uforglemmelige optrædener ved festivaler, events, og private fester. Hans musikalske rejse tog sin...

Nyheder 2024
Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Amtsringriderforeningen Aabenraa holder generalforsamling tirsdag den 05. marts 2024 kl. 19:30 på Skyttegården, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab Indkomne forslag Valg af...