Din sikkerhed er vores prioritet

Det er afgørende for os, at sikkerheden er på plads, for at vi kan få nogle festlige dage sammen.
Derfor har vi en række sikkerhedsforanstaltninger, så du trygt kan nyde din ringriderfest.

Du skal vide at: 

 • Vi har en sikkerhedsansvarlig, der sammen med formanden har det overordnede ansvar for at sikre, at festen lever
  op til myndighedernes krav.
 • Vi har godkendte dørfolk tilstede på pladsen og særligt ved festteltene, Arena og Lansen.
 • Vi har samaritter, der kan behandle eventuelle skader.
 • Vi har afspærringer og entré på pladsen for at have kontrol med, hvem der kommer ind.
 • Vi har nattevagter, der sørger for, at alt er, som det skal være, også når festen er slut.
 • Vi har brandsikring i telte, madboder og flere steder på pladsen.
 • Vi har sørget for, at alle telte, forlystelser mv. lever op til myndighedernes krav.
 • Vi har omfattende beredskabsplaner, der instruerer komitémedlemmer og ansatte i, hvad de skal gøre i tilfælde af
  fare som ekstremt vejr, sygdom, bombetrusler og lignende.
 • Vi har samarbejde med politi, brandvæsen og vagtværn, der er klar til at rykke ud, skulle det være nødvendigt.

Men vi har også brug for dig, for at sikre at vi får nogle gode og festlige dage. Det første er naturligvis, at du skal
række ud til dørfolk eller personale, hvis du oplever en form for fare. Den anden del er, at vi har en række regler, du
skal overholde. Disse skilte vil også hænge i indgangen.

Ordensregler

INGEN STOFFER

Anvendelse, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er forbudt.

IKKE STÆRKT PÅVIRKET

Der er ikke adgang for tydeligt meget berusede personer. Det vil altid være vagternes vurdering,
der afgør det.

INGEN ALKOHOL UNDER 18

Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år, og kun mod forevisning af billede-ID, hvis der
er tvivl om alderen. Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge
under 18 år.

INGEN VOLD

Alle former for vold eller trusler om vold mod vores personale eller vagter og komitémedlemmer
medfører øjeblikkelig bortvisning.

INGEN RYGMÆRKER

Bærer du et rygmærke på jakken, vil du blive forment adgang til ølteltene.

TAG HENSYN

Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst muligt hensyn til de øvrige
gæster og til vores medarbejdere.

Sponsorer

Resultater faneridning

Resultater faneridning

Resultat af Faneridningen Fredag den 1. juli 2022 Nr. 1 Estandarten 108 points Nr. 2 Amtsfanen 100 points Nr. 3 Hellevad Ringriderforening 85 points Nr. 4 PONY FANEN 20 points Nr. 5 Pony Fanen, Løjt Vestermark 18 points


Pin It on Pinterest